Werkwijze:

Het team van Lindelaar Zorg werkt samen met de bewoner en betrokkenen aan doelen. Na een kennismaking en intake gaan we samen met de jeugdige of jongvolwassene en betrokkenen een plan opstellen waarin we doelen beschrijven die passen binnen zijn/haar mogelijkheden. Soms zijn deze doelen nog niet duidelijk en passen we deze aan nadat we de bewoner beter hebben leren kennen. Verder vinden wij het van belang dat de jeugdige of jongvolwassene past binnen de groep die wij begeleiding bieden. Een passende plek biedt veiligheid en rust om tot ontwikkeling te komen.

Aan deze doelen wordt onder andere met de mentor gewerkt. Iedere bewoner heeft een ‘mentor’, een persoonlijk begeleider die individuele begeleidingsuren biedt. Vertrouwen en een gevoel van veiligheid vinden wij binnen deze samenwerkingsrelatie belangrijk. Ook voor ouders of een mogelijke (gezins)voogd zal de mentor een belangrijk aanspreekpunt zijn waarmee regelmatig geëvalueerd wordt.

Structuur, veiligheid en vertrouwen bieden de meeste ontwikkelingsmogelijkheden voor iedere jeugdige of jongvolwassene. Wij bieden een vaste dag-routine, duidelijke omgangsregels en betrokkenheid van begeleiders zodat iedere bewoner zich veilig voelt om tot ontwikkeling te komen.

Tijdens het verblijf binnen Lindelaar Zorg proberen wij het contact tussen bewoner en ouders, broers, zusjes en/of andere betrokkenen te behouden.

Veel van onze bewoners gaan in weekenden of vakanties bij opa, oma, ouders of pleegouders op bezoek als de situatie dit toelaat.