Organisatie:

Lindelaar Zorg is een zelfstandige ISO gecertificeerde instelling. Ons team biedt met name beschermd wonen aan jeugdigen (10-18 jaar) en jongvolwassenen (18 jaar en ouder) met gedragsstoornissen zoals Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD, hechtingsstoornissen en of met een (licht) verstandelijke beperking. Tijdelijk verblijf behoort ook tot de mogelijkheden. Hieronder wordt bijvoorbeeld dagverblijf of weekendverblijf verstaan.

De kracht van het team van Lindelaar Zorg schuilt in onze persoonlijke aanpak en de kleinschaligheid van de organisatie.

Bij de zorg en begeleiding van de bewoners vinden wij open communicatie met het gezin, de gezinsvoogd en/of andere betrokkenen belangrijk.

Het terrein van Lindelaar Zorg biedt onze bewoners rust door de ruim opgezette tuin en de natuurlijke omgeving. Er zijn voldoende plekken voor onze bewoners om buiten te spelen en daarnaast lopen er diverse dieren rond op ons terrein.
Onze jongvolwassenen gaan naar school of naar dagbesteding en worden naderhand door één van onze begeleiders opgevangen. Is er nog geen vorm van dagbesteding voor een nieuwe bewoner? Dan wordt er samen met onze zorgcoördinator gezocht naar mogelijkheden die aansluiten bij de bewoner.