Visie

Lindelaar gaat uit van een holistische mensvisie. Daarbij legt Lindelaar de nadruk op het unieke van elk individu en de mogelijkheden die elk mens krijgt. Daar waar er beperkingen zijn in het leven gaat Lindelaar er van uit dat deze beperkingen wel van invloed zijn op het leven van de mens, maar niet bedreigend hoeven te zijn voor het leven van de mens. Hoe iemand met zijn beperkingen omgaat, maakt het verschil in iemand beleving van welzijn. Het stimuleren en vergroten van de eigen regie is dan ook wezenlijk uitgangspunt in de begeleiding vanuit Lindelaar Zorg.

De holistisch mensvisie houdt voor de Lindelaar in dat er gekeken wordt naar de hele individu. De aspecten van emotioneel, sociaal, fysiek, mentaal en zingeving vormen de persoon met zijn eigen mogelijkheden en talenten. Lindelaar gebruikt hiervoor het model van Positieve Gezondheid.

Zo ‘normaal’ mogelijk opgroeien en kansen krijgen. De kinderen die bij de Lindelaar wonen hebben allemaal onderliggende diagnostiek, waarbij behandeling op maat geboden wordt om vervolgens weer gelijkere kansen te krijgen in het opgroeien.

Missie

Het bieden van kwalitatief goede zorg, met een behandelend karakter. Hierbij staat de bewoner als mens centraal. Zijn/ haar wensen en behoeften worden op individueel niveau beantwoord. Lindelaar Zorg is landelijk gelegen en maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de natuur en het boerderij-leven biedt. Bij Lindelaar Zorg is net iets meer mogelijk, omdat we kleinschalig zijn en de mens centraal zetten. We denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Alleen zo kunnen we ook een voorbeeld zijn voor de bewoners ten dienste van de verdere ontwikkeling van hun mogelijkheden.

  • wij dragen onze missie uit door de mogelijkheden te gebruiken die de omgeving ons biedt.
  • wij gebruiken de meerwaarde van het leven met de natuur in het ritme van de jaargetijden.
  • het boerderijgebeuren stellen wij in dienst van de zorg.
  • om goede kwaliteit van begeleiding en behandeling te bieden stellen wij hoge eisen aan de professionals die bij ons werken.
  • wij evalueren onze zorg regelmatig en bewegen ons in een proces van optimalisering. Hierbij helpen ons zorgplannen, werkplannen, evaluatiegesprekken en regelmatig overleg met elkaar.
  • wij zoeken creatieve oplossingen om tot echt maatwerk in de zorg te komen. Soms zijn uitzonderingen op de regel nodig. Dan kan iedereen zichzelf zijn.

Locatie
In de landelijke omgeving van Terwispel, net buiten de bebouwde kom, staan de twee boerderijen van Lindelaar Zorg. Lindelaar beschikt over meerdere (11) kamers voor bewoning en tijdelijk verblijf. Naast de woonruimte zijn er gezamenlijke ruimtes, alsmede kantoor en keuken. Het buitenterrein is ruim van aard wat mogelijkheden biedt om ook buiten te zijn.