Hulpvormen:

Lindelaar Zorg biedt een veilige, rustige woonomgeving voor een klein aantal bewoners. In de basis draait het bij beschermd wonen om begeleiding bij het dagelijks functioneren binnen een woonvorm. Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer. De sanitaire voorzieningen en de woonkamer delen we met elkaar. Hierbij is de vorm van begeleiding afhankelijk van de hulpvraag van de bewoner.

Lindelaar Zorg bestaat uit twee woonboerderijen die tegenover elkaar staan:


Onze woonboerderij voor 12- tot 18-jarigen:

Ons doel is om deze groep bewoners te begeleiden bij de ontwikkeling van onder andere zelfredzaamheid, sociaal-emotionele vaardigheden en een positief zelfbeeld. We hebben binnen onze woning plek voor maximaal vijf bewoners waardoor er voldoende aandacht is voor een ieder. Alle bewoners in deze woonvorm gaan naar school en in het weekend gaan sommige bewoners bij hun (pleeg)ouders of familieleden op bezoek.

Tijdens het verblijf binnen Lindelaar Zorg heeft iedere bewoner een eigen mentor. Dit is een begeleider die het vaste aanspreekpunt is voor de jongere. Veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke waarden in deze samenwerkingsrelatie.


Onze woonboerderij vanaf 18 jaar:

De bewoners in deze woonboerderij kunnen niet zelfstandig wonen met ondersteuning van een ambulant begeleider. Wonen binnen de huidige woonsituatie blijkt niet (meer) passend. Binnen deze woonvorm is er altijd een begeleider aanwezig waarop de bewoners terug kunnen vallen. Er wordt gezamenlijk gekookt en gegeten en de bewoners worden ondersteund bij algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Ons team werkt samen met bewoners aan ontwikkeling en behoud van zelfredzaamheid welke past bij het niveau van de (jong) volwassene. Verder is het afhankelijk van de hulpvraag van de bewoner waar we samen aan werken. Dit kan bijvoorbeeld het aanbrengen van dag-structuur zijn, of het aanleren van algemene dagelijkse levensverrichtingen als verantwoordelijkheid nemen voor de persoonlijke verzorging of leren koken.


Tijdelijk verblijf:

Tijdelijk verblijft betekent verblijf voor bijvoorbeeld een dag(deel) of weekend per week of twee weken. Deze hulp is met name gericht op kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking of gedragsstoornis.Dierverzorging, tuinieren en/of hutten bouwen zijn hier voorbeelden van. Afhankelijk van de interesses van het kind of de jongvolwassene wordt er in samenspraak met ouders en ons team gekeken naar de mogelijkheden voor de invulling van het tijdelijk verblijf.