Doelgroep:

Binnen Lindelaar Zorg wonen jeugdigen en jongvolwassenen die niet meer thuis kunnen wonen door hun (verstandelijke) beperking, gedragsstoornis of thuissituatie en waarbij zelfstandig wonen niet mogelijk is.

In de woonboerderij voor jeugdigen tot 18 jaar wonen jongeren met gedragsstoornissen als: Autisme spectrum stoornissen, AD(H)D, hechtingsstoornissen, trauma gerelateerde stoornissen en of een (licht) verstandelijke beperking.

Jeugdigen komen bij Lindelaar Zorg wonen wanneer de thuissituatie niet meer passend blijkt. Dit kan in vrijwillig kader maar ook omdat er een Ondertoezichtstelling (OTS) is uitgesproken door de kinderrechter en waarbij de toegewezen gezinsvoogd bepaalt dat opgroeien binnen het gezin niet mogelijk is. Een door de kinderrechter uitgesproken uithuisplaatsing (UHP) is dan het gevolg.

Op de woonboerderij voor jongvolwassenen wonen bewoners met een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis die naar school of dagbesteding gaan. De groep jongvolwassenen die wij begeleiding bieden is niet in staat om zelfstandig te wonen en heeft begeleiding nodig bij het dagelijks functioneren.