Bekijk hier de actuele beschikbaarheid van onze zorg:

Beschermd wonen jeugd en jong-volwassenen:

Aanwezig: 9 woonplekken.

Beschikbaar: 1 plek vanaf medio maart

Dag- en logeeropvang:

Beschikbaar: in overleg, afhankelijk van de vraag

Dagbesteding ouderen:

Beschikbaar: afhankelijk van de vraag, hebben we nog 3 plekken